Σεξουαλικές Διαταραχές σε Άνδρες: Ψυχολογικοί παράγοντες

Πάρα πολλοί άντρες στις μέρες μας υποφέρουν από σεξουαλικές διαταραχές οι οποίες οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες. Ύστερα από τις απαραίτητες εξετάσεις, πάντοτε  σε συνεννόηση με τον γιατρό ανδρολόγο-ουρολόγο και εφόσον αποκλειστεί πρώτα το ενδεχόμενο κάποιου οργανικού προβλήματος, σεξουαλικές διαταραχές  όπως στυτική δυσλειτουργία, πρόωρη εκσπερμάτιση, αλλά και η ανεσταλμένη εκσπερμάτιση παρατηρείται να έχουν ψυχολογικό υπόβαθρο .…