Συμβουλευτική Παιδιών & Εφήβων

Η συμβουλευτική και η ψυχο-εκπαίδευση παιδιών και εφήβων προσφέρει την υποστήριξη που χρειάζονται τα παιδιά στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια και στις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Τα βοηθάει να δημιουργήσουν μηχανισμούς αντιμετώπισης καθώς και να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τα κίνητρά τους καλύτερα ώστε να εξελιχθούν σε έναν ισορροπημένο ενήλικα. Ένας συνδυασμός δραστικών αναπτυξιακών αλλαγών στις ζωές των παιδιών και των εφήβων, που προκαλούν ανεξέλεγκτες ορμονικές αλλαγές αλλά και οι αναμενόμενες μεταβάσεις ζωής , οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην ψυχολογία, πολλές φορές οδηγούν σε σύγχυση και δυσκολίες προσαρμογής. Όσο εύκολη και να φαντάζει η ζωή ενός παιδιού στα μάτια ενός ενήλικα, τα παιδιά αντιμετωπίζουν τις προσωπικές τους συναισθηματικές, κοινωνικές και/ ή ακαδημαϊκές δυσκολίες. Ένας έμπειρος ψυχοθεραπευτής είναι σε θέση να αξιολογήσει τις ανησυχίες ενός παιδιού/εφήβου, να κατανοήσει την οπτική και τις ανάγκες του και να του προσφέρει την υποστήριξη που χρειάζεται έτσι ώστε να δημιουργήσει μηχανισμούς αντιμετώπισης προβλημάτων οι οποίοι θα του παρέχουν την δυνατότητα να εξελιχθεί σε έναν ευπροσάρμοστο και ισορροπημένο ενήλικα.

Υπηρεσίες Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής

Πολλές φορές συναντάμε μαθητές να δυσκολεύονται στο σχολείο χωρίς να υπάρχει κάποια μαθησιακή δυσκολία ή ψυχολογικό αίτιο. Δεν διαβάζουν, δεν έχουν ακαδημαϊκούς στόχους, δεν τους ενδιαφέρει η απόδοσή τους στο σχολείο. Μαθητές λυκείου φαίνονται να διστάζουν στο να επιλέξουν την μετέπειτα πορεία τους, δεν δείχνουν πυγμή στις επιλογές μαθημάτων που κάνουν, δεν φαίνονται συνειδητοποιημένοι ούτε πρόθυμοι. Με την βοήθεια ενός ειδικού και προηγμένων εργαλείων αξιολόγησης, μαθητές όπως αυτοί που μόλις περιγράψαμε καταφέρνουν να χτίσουν την ακαδημαϊκή τους αυτοπεποίθηση και να διαμορφώσουν ξεκάθαρη γνώμη για το μέλλον τους. Ενεργοποιούνται και βρίσκουν διόδους για να καταφέρουν τους στόχους που έθεσαν κατά την διάρκεια της συμβουλευτικής. Καταφέρνουν να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους!

Μαθήματα Ειδικής Αγωγής

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεν χαίρουν της κατανόησης των υπολοίπων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην περιθωριοποίησή τους. Συχνά, χαρακτηρίζονται οκνηροί ή αργοί λόγω της έλλειψης ορισμένων δεξιοτήτων. Ωστόσο, οι ίδιοι μαθητές διαθέτουν δυνατότητες που, αν διερευνηθούν και αξιοποιηθούν κατάλληλα, μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη προόδου στα πεδία όπου είναι περισσότερο αδύναμοι, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα της αυτοεκτίμησής τους σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Με τα μαθήματα ειδικής αγωγής συντελείται μία στοχευμένη αντιμετώπιση ειδικών δυσκολιών στην ανάγνωση, τη γραφή, τον συλλαβισμό, τα μαθηματικά αλλά και στις περιπτώσεις που παρατηρείται χαμηλή εκτελεστική λειτουργικότητα ή ασθενής μνήμη, με τη δημιουργία εξατομικευμένων προγραμμάτων που αποσκοπούν στη διδασκαλία τεχνικών, καθιστόντας δυνατή την κατανόηση και την αφομοίωση εννοιών καθώς και την ακαδημαϊκή πρόοδο συνολικά.

Εκμάθηση Δεξιοτήτων Μελέτης

Πολλοί μαθητές, είτε έχουν χαμηλές, μέτριες ή υψηλές επιδόσεις, δεν έχουν την ευκαιρία να εξοπλιστούν με δεξιότητες και τεχνικές που θα τους επέτρεπαν να διαχειρίζονται πιο σωστά το χρόνο τους, να μελετούν πιο αποδοτικά κατά την προετοιμασία για τα διαγωνίσματα, να συγκρατούν πληροφορίες, όπως και να κρατούν σημειώσεις αποτελεσματικά. Αυτό αποδίδεται κυρίως στους γρήγορους ρυθμούς της σημερινής σχολικής τάξης που δεν αφήνουν τα περιθώρια στους δασκάλους να αποκλίνουν από τη διδακτέα ύλη και κατ’ επέκταση παρεμποδίζουν την επικέντρωση στη διδασκαλία των προαναφερθεισών δεξιοτήτων. Το παράδοξο, όμως, είναι ότι απαιτείται από τους μαθητές να εφαρμόσουν τεχνικές μελέτης σε όλα τα μαθήματα προκειμένου να είναι επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν διδαχθεί ποτέ αυτές τις δεξιότητες συστηματικά και διεξοδικά. Τα μαθήματα με αντικείμενο τις Οργανωτικές Δεξιότητες και τις Δεξιότητες Μελέτης στοχεύουν στη γεφύρωση αυτού του χάσματος, η οποία θα οδηγήσει σε πιο αποδοτικό διάβασμα και, ως εκ τούτου, σε μια πιο θετική οπτική των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για το σχολείο.

Επειδή όλοι έχουν δικαίωμα στην ψυχοθεραπεία, πραγματοποιούμε και Online συνεδρίες για την καλύτερη διευκόλυνση σας μέσω Skype.  Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν τη Συμβουλευτική Ενηλίκων & Συμβουλευτική Παιδιών και Εφήβων.

Κάνε τη διαφορά

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που ανταποκρίνονται πλήρως στις ατομικές ανάγκες των πελατών. Στόχος μας είναι να λειτουργήσουμε ως σκαλοπάτι, μέσω της οποίας οι πελάτες μας θα αποκτήσουν υψηλό αίσθημα αυτοεκτίμησης, είτε εμβαθύνοντας σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το νου, είτε με την ψυχή είτε και με τα δύο. Όπως έχει πει ο φιλόσοφος, Ηράκλειτος: «Η μοίρα του ανθρώπου είναι ο χαρακτήρας του». Έχοντας την προθυμία να προβούμε σε ενδοσκόπηση και αναθεώρηση των πεποιθήσεών μας, παίρνουμε τον έλεγχο της ζωής μας στα χέρια μας και γινόμαστε υπεύθυνοι για την αλλαγή της ¨μοίρας¨ μας προς το καλύτερο.