Οι Υπηρεσίες μας

Παρακάτω θα βρείτε μερικές απο τις υπηρεσίες μας:

Συμβουλευτική Ενηλίκων

Η ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική ανταποκρίνονται σε υποθέσεις που περιλαμβάνουν άγχος, κατάθλιψη, θυμό, διαχείριση κρίσης, χαμηλή αυτοπεποίθηση, διαπροσωπικές συγκρούσεις, υπαρξιακά διλήμματα καθώς και αυτό-βελτίωση και ενδοσκόπηση για την κατάκτηση της γνώσης του εαυτού, της σταθερότητας και της ισορροπίας.

Συμβουλευτική Παιδιών & Εφήβων

Η συμβουλευτική και η ψυχο-εκπαίδευση παιδιών και εφήβων προσφέρει την υποστήριξη που χρειάζονται τα παιδιά στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια και στις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Τα βοηθάει να δημιουργήσουν μηχανισμούς αντιμετώπισης καθώς και να κατανοήσουν τον εαυτό τους και τα κίνητρά τους καλύτερα ώστε να εξελιχθούν σε έναν ισορροπημένο ενήλικα.

Κλείστε ραντεβού σήμερα &
και απο την άνεση του σπιτιού σας!

Επειδή όλοι έχουν δικαίωμα στην ψυχοθεραπεία, πραγματοποιούμε και Online συνεδρίες για την καλύτερη διευκόλυνση σας μέσω Skype. Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν τη Συμβουλευτική Ενηλίκων & Συμβουλευτική Παιδιών και Εφήβων.